VISA UMRAH & SYARAT-SYARAT

+

SYARAT-SYARAT VISA UMRAH

JEMAAH MAHRAM DOKUMEN DIPERLUKAN NOTA
1 Isteri Suami Salinan Sijil Nikah
 • Pastikan salinan Sijil Nikah telah disahkan oleh Pejabat Agama dan Wisma Putra (Kementerian Luar Malaysia)
 • Pastikan salinan Sijil Nikah tersebut jelas bagi mengelakkan keraguan oleh pihak Kedutaan Arab Saudi.
 • Surat akuan sumpah bagi menunjukkan hubungan suami-isteri tidak diterima oleh pihak Kedutaan Arab Saudi.
2 Anak perempuan dan anak lelaki di bawah 18 tahun Bapa Salinan Sijil Nikah
 • Pastikan salinan Sijil Lahir tersebut telah disahkan oleh Pejabat Pendaftaran Negara (JPN) dan Wisma Putra
 • Pastikan salinan Sijil Lahir tersebut jelas bagi mengelakkan keraguan oleh pihak Kedutaan Arab Saudi.
 • Surat akuan sumpah bagi menunjukkan hubungan anak dan bapa tidak diterima oleh pihak Kedutaan Arab Saudi.
3 Anak Angkat Bapa Angkat
 • Salinan Sijil angkat (JPN) dan
 • Surat Kuasa Mahkamah Syariah/Pejabat Agama (Surat Kuasa Hak Jagaan Anak)
 • Pastikan dokumen tersebut telah disahkan oleh JPN dan Wisma Putra.
 • Bagi anak angkat yang mempunyai nama bapa angkat di dalam paspot dan Sijil Anak Angkat, salinan Sijil Anak Angkat tersebut hanya perlu disahkan oleh Wisma Putra sahaja dan tidak perlu surat kuasa dari mahkamah.
4 Anak Tiri Bapa Tiri
 • Salinan Sijil Lahir
 • Surat Kuasa Mahkamah Syariah/Pejabat Agama (Surat Kuasa Hak Jagaan Anak)
 • Letter of Consent dari bapa kandung serta lampirkan salinan kad pengenalan bapa.
 • Pastikan dokumen berkenaan telah disahkan oleh Pejabat Pendaftaran Negara(JPN) dan Wisma Putra
 • Pastikan salinan Sijil Lahir tersebut jelas bagi mengelakkan keraguan oleh pihak Kedutaan Arab Saudi.
 • Surat akuan sumpah bagi menunjukkan hubungan anak dan bapa tidak diterima oleh pihak Kedutaan Arab Saudi.
5 Anak Saudara Bapa Saudara sebelah bapa sahaja.
(Bapa saudara sebelah ibu tertakluk kepada budi bicara kedutaan Arab Saudi)
 • Salinan sijil lahir anak saudara,
 • Salinan sijil lahir bapa saudara,
 • Salinan sijil lahir bapa
 • Letter of Consent dari bapa kandung sahaja serta lampirkan salinan kad pengenalan bapa.
 • Pastikan dokumen berkenaan telah disahkan oleh Pejabat Pendaftaran Negara(JPN) dan Wisma Putra
 • Pastikan salinan Sijil Lahir tersebut jelas bagi mengelakkan keraguan oleh pihak Kedutaan Arab Saudi.
 • Surat akuan sumpah bagi menunjukkan hubungan anak dan bapa saudara tidak diterima oleh pihak Kedutaan Arab Saudi.
6 Cucu Datuk Sebelah bapa sahaja.
(Datuk sebelah ibu tertakluk kepada budi bicara kedutaan Arab Saudi)
 • Salinan sijil lahir,
 • Salinan sijil lahir bapa
 • Letter of Consent dari bapa kandung sahaja serta lampirkan salinan kad pengenalan bapa.
 • Pastikan dokumen berkenaan telah disahkan oleh Pejabat Pendaftaran Negara(JPN) dan Wisma Putra
 • Pastikan salinan Sijil Lahir tersebut jelas bagi mengelakkan keraguan oleh pihak Kedutaan Arab Saudi.
 • Surat akuan sumpah bagi menunjukkan hubungan anak dan bapa saudara tidak diterima oleh pihak Kedutaan Arab Saudi.
 • Bagi bapa dan ibu yang telah meninggal salinan Sijil Kematian perlu disahkan oleh Pejabat Pendftaran Negara (JPN) dan Wisma Putra (Kementerian Luar Malaysia)
7 Warga Asing
 • Pemastuatin Tetap (Permanent Residence)
 • Kad Pengenalan Asal dan salinan Kad Pengenalan.
 • Visa Pekerja (Employment Pass)
 • Surat pengesahan majikan.
 • Visa Pelajar (Student Visa)
 • Surat pengesahan dari Kolej/Universiti/Sekolah.
 • Visa Keluarga (Social Visit)/Independent Pass)
 • Salinan Sijil Nikah/Sijil Lahir.
 • Bagi pembantu rumah (Maid) majikan perlu ikut serta.
 • Visa perlu sahlaku 6 bulan ke atas

Leave a Reply

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the transfers internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *

Assalamualaikum! Klik salah seorang wakil kami di bawah untuk memulakan perbualan.